Projects


Visual Composer is the #1 Frontend and Backend drag and drop page builder. All the content within pages and posts for this demo were built with this and the theme options.

Check it out!

Consulting


Шинээр бизнес эрхэлж байгаа залуусыг бизнесийг сайн дурын бизнесийг зөвлөхөөр дамжуулан бизнесийн туршлага, мэдлэгээр дэмжих.

Mentor


 

Training


Бид сургалтаараа харилцааны соёлын талаар, тухайлбал ажиллагсад харилцааны соёлтой байснаар өөрсдөд нь болон өрөөл бусдад, мөн түүнчлэн байгууллагад нь ямар ач тустай, эерэг нөлөөтэй болохыг ойлгуулах болно

 

Job agent


Хөдөлмөрийн хувийн бирж нь ажилд орохыг хүссэн ажилгүй, ажил хайгчийг мэдээллийн нэгдсэн сандаа бүртгэн авч, ажил олгогчийн эрэлт хэрэгцээг үндэслэн хөдөлмөр зуучлалын үйлчилгээ үзүүлнэ

Information services


Хэдийгээр мэдээллийн эрин зууны үе эхэлж, нээлттэй олон сувгаар маш олон төрлийн мэдээлэл цацагдаж байгаа ч иргэд, бизнес эрхлэгчдэд бодит, үнэн зөв, шинэ мэдээлэл байнга л хэрэгцээтэй хэвээр байгаа.

Contracted services


Төсөл хөтөлбөр, олон улсын байгууллагын захиалгаар тодорхой зорилгын хүрээнд төслийн зорилтот хэрэглэгчдэд ажил үйлчилгээ үзүүлэх, сургалт, зөвлөгөө өгөх, бизнес эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээ үзүүлэх, зорилтот хэрэглэгчдийн хэрэгцээний судалгаа хийх, төслийн хэрэгжилтийн  мониторинг үнэлгээ хийх, дүн шинжилгээ гаргах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэдэг.

Linkages


Борлуулалтын зуучлалын үйлчилгээ нь бичил, жижиг бизнес эрхлэгчид болон худалдан авагч томоохон байгууллага, иргэдийн хооронд харилцан ашигтай бизнесийн хамтын ажиллагааг бий болгох зорилготой.

Projects

Америкийн Нэгдсэн Улсын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлаг (USAID), Хөгжлийн Шийдэл ТББ-тай хамтран жижиг дунд бизнесийг санхүүгийн хувьд илүү бат бөх, тогтвортой үйл ажиллагаатай болоход шаардлагатай санхүүжилтийг банк, санхүүгийн байгууллагаас олж авахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор REACH төслийг хэрэгжүүлж байна.

Энэхүү төвийн үйл ажиллагаа нь хотын эдийн засгийн хөгжилд эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн хувь нэмрийг нэмэгдүүлэх зорилгыг хангах болно. Уг төслийн ач холбогдол нь жендэрийн эрх тэгш байдлыг хөхүүлэн дэмжих, ажлын байр шинээр бий болгох, эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн чадавхийг нэмэгдүүлэх, Улаанбаатар хотын Эдийн засгийн хөгжлийн стратегийн хэрэгжилт, тэр дундаа жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд илүү таатай орчин бий болгох зорилгыг дэмжихэд оршино.

Youth Business International санаачлага нь залуучуудын бизнес эрхлэлтийг дэмжих замаар тэднийг ажилтай, орлоготой иргэн болгож давхар ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилготой бөгөөд манай улсад үйл ажиллагаа явуулахаар болсон нь хүн амын дийлэнх хэсгийг залуучууд эзэлдэг орны хувьд том боломж болж байна.

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ сайжруулж улмаар зах зээл, томоохон худалдан авагч байгууллагуудтай холбоо тогтоох хүсэлтэй бичил жижиг бизнес эрхлэгч нар

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад, Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумдын бизнес эрхлэх сонирхолтой иргэд болон бизнесээ өргөжүүлэн сайжруулах хүсэлтэй бичил, жижиг бизнес эрхлэгчид  уг төсөлд хамрагдсан.

News

close

USAID REACH Project organizes its close-out event

On Thursday, 12 April 2018, The United States Agency for International Development’s (USAID) REACH Project, implemented by Development Solutions NGO, officially held its close-out event. The goal of the project was

gsen (1)

“Даян Дэлхийн Нийгмийн Энтрепренёршипийн сүлжээ”ний гишүүн боллоо.

Хөгжлийн Шийдэл ТББ-ын тухайд өнгөрсөн хугацаанд Монгол улсын нийгмийн энтренпренёруудын чуулганыг  зохион байгуулж, нийгмийн энтепренёршипийг дэмжих зөвлөхүүд, сургагч багш нарын багийг бүрдүүллээ.

Write your business success story with Development Solutions.

Our skills

Сургалт
Мэдээллийн үйлчилгээ
Бизнес холболт
Төсөл хөтөлбөр
Бизнес зөвлөгөө

Events